PRZEPROWADZKI

Przeprowadzki – Paweł Gutt Solutions – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

+48 695 762 584

Przeprowadzki GuttSolutions to bezpieczeństwo, to pewność jakości, to gwarancja solidnej i rzetelnej pracy wykonanej tylko i wyłącznie dla Ciebie

Przeprowadzki międzynarodowe

+48 531 952 100

Sprawnie i profesjonalnie. Jeździmy po Europie. Przeprowadzki realizujemy również w Szwajcarii. Kompleksowe i błyskawiczne działanie oraz niskie koszty. Pakujemy, rozpakowujemy, wnosimy, znosimy demontujemy i montujemy meble. Łączymy przeprowadzki – jeżeli masz potrzebę połączenia przeprowadzki na terenie Niemiec, Szwajcarii, Holandii lub Belgii, tylko raz zapłacisz za dojazd na terenie tych państw, a przeprowadzkę zrealizujemy tak jakbyśmy robili to w Polsce.

Dzięki usługom naszej firmy mają Państwo pewność, że cały dobytek waszego życia znajdzie się w miejscu przeznaczenia w doskonałym stanie. Korzystamy z profesjonalnych materiałów zabezpieczających, posiadamy ubezpieczenie usługi. Twój czas i twoje pieniądze oraz nienaruszony stan Twojego dobytku to nasze najważniejsze wartości.
Zapraszamy

Przeprowadzki Wrocław, przeprowadzki międzynarodowe
Przeprowadzki Wrocław, przeprowadzki międzynarodowe
Zadzwoń +48 695 762 584
odpowiem na wszystkie pytania

Przeprowadzki, transport rzeczy i mały transport miejski rzeczy tzw. bagażówka

Realizujemy również montaż i demontaż mebli, prace konserwacyjne i instalacyjne w obszarze – meble w domu i firmie.

Przeprowadzka to nie tylko przewóz

W zależności od potrzeb klienta meble oraz sprzęt demontujemy, rozkładamy, pakujemy i po przewozie instalujemy i składamy w nowym miejscu.

Świadczymy również usługi w zakresie prac remontowo – konserwacyjnych mebli obejmujących: skręcanie i rozkręcenie mebli, montaż/ demontaż  przegródek (boksów w biurach, naprawa uszkodzonych mebli, wzmacnianie konstrukcji mebli, modyfikacja mebli (dostosowywanie ich wymiarów do pomieszczeń, montaż i demontaż akcesoriów meblowych (listw, zawiasów, uchwytów, relingów, zamków itp.).

W ramach usługi przeprowadzki

możemy  również przenosić (demontować i instalować) sprzęt komputerowy. Każdorazowo staramy się zaoferować swoim klientom usługę kompleksową, obejmującą również przygotowanie wyposażenia pomieszczeń do transportu, pakowanie (dysponujemy specjalistycznymi opakowaniami oraz zabezpieczeniami), układanie (ustawianie) mebli, sprzętu i wyposażenia w miejscu przeznaczenia.

Przeprowadzka z GuttSolutions to:

Jakość Sprawnie, efektywnie, bez strat
Komfort Ty jesteś dla nas najważniejszy to wystarczy
Bezpieczeństwo Mamy wszystkie możliwe ubezpieczenia i działamy bezpiecznie
Cena Zawsze dobra dla Ciebie i warta naszej pracy
Świadomość Zdajemy sobie sprawę że Twoje zadowolenie z naszej pracy przysporzy nam nowych klientów – Twoją rodzinę i przyjaciół, współpracowników, partnerów
Odpowiedzialność To nasza praca i z niej żyjemy. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze rodziny tak jak jesteśmy odpowiedzialni za mienie naszych klientów.

http://profesjonalna-przeprowadzka.pl/ w obiektywie

Przeprowadzki Przeprowadzka

3 4 5 6 WP_20151105_13_30_22_Pro WP_20151105_13_30_25_Pro WP_20151105_13_31_49_Pro WP_20151229_09_24_52_Pro WP_20151229_09_24_56_Pro WP_20151229_09_26_45_Pro WP_20151229_09_32_39_Pro WP_20160125_13_29_39_Pro WP_20160125_13_32_29_Pro WP_20160125_13_41_15_Pro

Nasze centrum usług znajduje się przy ulicy Tęczowej 25. Przyjdź, zadzwoń, zobacz i przekonaj się, że to nie fikcja. Jesteśmy profesjonalistami i oferujemy kompleksową usługę logistyczną dla Twojego domu. Jesteśmy jak Medicover czy Luxmed dla Naszych stałych klientów.

Zorganizujemy skomplikowaną operację logistyczną, naprawimy szafkę, podłączymy pralkę, zawiesimy wieszak. Pojedziemy po Twoje zakupy. Nigdy nie zostawiamy ludzi w potrzebie – zawsze do usług.
http://przeprowadzki.org.pl/
http://skupmebli.graciarnia.wroclaw.pl/

Przeprowadzki wrocław
Przeprowadzki

UMOWA PRZEPROWADZKI

Umowa nr…………….

 

Zawarta dnia …………………………….., w …………………………………………………………………………….,

pomiędzy …………….……………….………………………………………………………….…,

nazwa nr i seria dokumentu tożsamości…………………………………………………………

zamieszkałym(ą)………………………………………………………….……….…………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej w treści umowy Zleceniodawcą

a

Pawłem Gutt

Prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Paweł Gutt Solutions Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, z siedzibą przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 4 lok. 5, 53-238 Wrocław, NIP: 9241682075, reprezentowanym przez Pawła Gutt

zwanym dalej w treści umowy Zleceniobiorcą

 

 • 1

Zleceniobiorca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. wykonywanie usług związanych z przeprowadzkami oraz przewozem rzeczy.

 • 2
 1. Zleceniobiorca będzie świadczył na rzecz Zleceniodawcy usługi wskazane w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, dalej zwanej Zleceniem.
 2. Ponadto Zleceniobiorca będzie świadczył na rzecz Zleceniodawcy usługi w zakresie:
1)      przewozu rzeczy ’
2)      przenoszenia rzeczy wewnątrz budynków ’
3)      zapakowania rzeczy ’
4)      rozpakowania rzeczy ’
5)      wniesienia rzeczy do miejsca docelowego ’
6)      rozmontowania rzeczy w miejscu wywozu ’
7)      zmontowania rzeczy w miejscu docelowym ’
8)      modyfikacji lub naprawy rzeczy ’
9)      ustawienia rzeczy ’
10)  demontażu sprzętu komputerowego/elektronicznego ’
11)   instalacji sprzętu komputerowego/elektronicznego ’
 • 3

W Zleceniu określa się istotne okoliczności związane z wykonaniem usługi, a w szczególności:

 • wysokość wynagrodzenia
 • trasę (drogę) przewozu (przenoszenia)
 • czas przewozu (przenoszenia)
 • przedmiot przewozu (przenoszenia)
 • wartość deklarowaną przedmiotu przewozu (przenoszenia)
 • okoliczności związane z wykonaniem pozostałych usług wymienionych w punktach 2ust. 2 pkt 2 do 10 Umowy.

 

 • 4a
 1. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy tytułem wynagrodzenia kwotę wynikającą z wyceny wykonanej przez Zleceniobiorcę przed zawarciem Umowy.
 2. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu usług wskazanych w 2 Umowy oraz w Zleceniu, a także okoliczności związanych z wykonaniem konkretnej usługi, w szczególności przedmiotu usługi.
 3. Orientacyjne ceny obowiązujące u Zleceniobiorcy opublikowane są na stronie internetowej Zleceniobiorcy poda adresem www.profesjonalna-przeprowadzka.pl . Podane tam ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Na cenę usługi przewozu składają się w szczególności: koszt wykorzystania samochodu, koszt pracy kierowcy liczone w godzinach oraz koszt przejazdu trasy liczony za 1 kilometr.
4.b
 1. Wszelkie dodatkowe koszty związane z przewozem, w szczególności opłaty drogowe ponosi Zleceniodawca.
 2. Na cenę zapakowania, rozpakowania, wniesienia, przeniesienia, złożenia, rozmontowania rzeczy, zmontowania rzeczy w miejscu docelowym, modyfikacji lub naprawy rzeczy, ustawienia rzeczy, demontażu sprzętu komputerowego, instalacji sprzętu komputerowego, wykonania przyłączy składają się w szczególności czas pracy odpowiedniego pracownika liczony w godzinach.
 3. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury lub gotówką bezpośrednio po zakończeniu usługi po wystawieniu paragonu fiskalnego.
4c)
 1. Zleceniobiorca wystawi Zleceniodawcy paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 2. W razie wykonania usługi w terminie od piątku od godz. 18.00 do niedzieli do godz. 24.00 wynagrodzenie zostanie powiększone o 10% wartości usługi netto.
 3. W przypadku konieczności zwiększenia nakładu pracy związanej z wykonaniem Umowy w wyniku zaistnienia istotnych obiektywnych okoliczności, niezawinionych przez Zleceniobiorcę, wynagrodzenie może ulec zwiększeniu o 1% do 10% wartości wynagrodzenia netto.
 4. Koszt wykonania usługi może odpowiednio wzrosnąć w przypadku stwierdzenie po rozpoczęciu wykonywania usługi zwiększenia nakładu pracy z przyczyn lezących po stronie Zleceniodawcy, w szczególności braku przygotowania przez Zleceniodawcę rzeczy do przewozu (przeniesienia).

 

 • 5
 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przewozu (przeniesienia) rzeczy możliwie najkrótsza trasą (drogą), z uwzględnieniem odpowiednich warunków i stanu dróg i innych warunków infrastrukturalnych dla przewozu (przeniesienia).
 2. W ramach wykonania usługi przewozu (przeniesienia), Zleceniodawca posiada materiały zabezpieczające rzeczy w transporcie, w szczególności pasy zabezpieczające, folię podstawową, gąbki, podkładki, pojemniki etc.
 3. W ramach wykonania usługi przewozu (przeniesienia) Zleceniodawca odpowiada za odpowiednie zapakowanie rzeczy, chyba że zlecił wykonanie usługi pakowania Zleceniobiorcy.
 4. Zleceniobiorca może odmówić przyjęcia do przewozu (przeniesienia) rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo niemających wymaganego opakowania.

 

 • 6
 1. W razie wykonania usługi zapakowania rzeczy, niezbędnych materiałów takich jak w szczególności folie specjalistyczne, kartony, wypełniacze etc. dostarczy Zleceniodawca na własny koszt.
 2. Zleceniobiorca może na życzenie Zleceniodawcy dostarczyć materiałów określonych w punkcie 1, które mogą być wykorzystywane wielokrotnie. W takim wypadku Zleceniodawca powinien zgłosić zapotrzebowanie na materiały najpóźniej w terminie 3 dni przed planowanym terminem wykonania zlecenia.
6b)
 1. W razie zamówienia usługi dostarczenia materiałów, Zleceniobiorca dostarcza materiały na własny koszt w promieniu 15 kilometrów od siedziby Zleceniobiorcy.
 2. Wynagrodzenie za materiały i ich dostarczenie zostaje określone w wycenie.
 3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy dostarczenia materiałów w razie gdyby zlecenie obejmowało dostarczenie materiałów o nietypowych kształtach lub gabarytach
 4. O odmowie dostarczenia materiałów Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę niezwłocznie, nie później niż dnia następnego po zgłoszeniu zapotrzebowania.

JEŻELI POTRZEBUJESZ WIĘCEJ WIEDZIEĆ NA TEMAT UMOWY PRZEPROWADZKI, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

TEL 695762584
LOGO-rgb-bez-tla-300x119-pix (1)

przeprowadzki wrocław, przeprowadzki międzynarodowe, przeprowadzki, przeprowadzka, ceny przeprowadzek, cennik przeprowadzek, przeprowadzka firmy, przeprowadzki Wrocław, firma przeprowadzkowa